Jumaat, 17 Julai 2009

GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA(KERTAS 2 STPM)

TEMA PENDUDUK

Soalan1. Berdasarkan Negara Asia Pasifik,
(a)(i) Nyatakan tiga buah negara yang mempunyai kadar pertumbuhan penduduk yang tinggi dan dua buah negara yang mempunyai kadar pertumbuhan yang rendah. [5]

(ii) Nyatakan bagaimana kadar pertumbuhan penduduk semula jadi dihitung [2]

(b) Jelaskan kesan pertumbuhan penduduk yang tinggi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di sesebuah negara Asia Pasifik. [10]

(c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kadar pertumbuhan penduduk. [8]

Skema Jawapan
1. (a) i.Negara mengalami kadar pertumbuhan penduduk tinggi - Bangladesh- Pakistan- India- Indonesia
Negara yang mengalami kadar penduduk rendah - Britain- Sweden= Peranchis- Norway

(a) ii Formula

Peratus Kadar Lahir - Peratus Kadar Mati

Kadar kelahiran Kasar = Jumlah kelahiran
-------------------- x 1000
Jumlah penduduk

Peratus Kelahiran = Kadar Kelahiran Kasar
------------------------ x 100
1000

Kadar Kematian Kasar = Jumlah Kematian
--------------------- x 1000
Jumlah Penduduk
Peratus kematian = Kadar kematian kasar
------------------------ x 100
1000

(b) Kesan petimbuhan penduduk terhadap pembangunan ekonomi

Positif - menyediakan tenaga kerja yang ramai- memajukan sumber alam- meluaskan pasaran

Negatif - kekurangan peluang pekerjaan- masalah kekurangan infrastruktur- taraf hidup rendah/kemiskinan/ kadar upah rendah

(c) Langkah- langkah mengurangkan kadar pertumbuhan penduduk-
Perundangan - had kelahiran,
- dasar keluarga kecil- kempen perancang keluarga
- pendidikan
- pembangunan ekonomi pesat - perindustrian, perkhidmatan
- peningkatan kemudahan asas - pendidikan, kesihatan dll

Tiada ulasan:

Catat Ulasan