Jumaat, 17 Julai 2009

GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA(STPM KERTAS 2) ULANG KAJI

Tema Penduduk

1. Bincangkan punca-punca migrasi luar bandar ke bandar masih berlaku di kebanyakan negara-negara Asia Tenggara. (8m)

Jawapan;
Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya migrasi dari luar bandar ke bandar di Asia Tenggara.
Faktor Tolakan :
i. kemiskinan di luar bandar – pendapatan sedikit, tanggungan ramai-mencari peluang untuk meningkatkan taraf hidup di bandar – pendapatan yang lebih tinggi di bandar.
ii. pengangguran di luar bandar- tiada peluang pekerjaan- peluang pekerjaan di luar bandar sangat terhad- hanya sektor pertanian semata-mata.
Faktor Tarikan:
i. peluang pekerjaan yang sangat luas di bandar- dalam pelbagai sektor- perindustrian, pekhidmatan, perdagangan dan perniagaan
ii. melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi yang hanya terdapat di bandar-bandar utama
iii. pelbagai kemudahan sosial yang terdapat di bandar- kemudahan pengangkutan, kemudahan rekreasi, hiburan-menjadi tarikan penduduk luar bandar untuk menikmati kemudahan-kemudahan tersebut

Tema Perindustrian

2. Jelaskan mengapakah industri berat terus berkembang di Malaysia(8M)
Sebab-sebab industri berat berkembang di Malaysia :
i. Dasar kerajaan- menumpukan kepada sektor perindustrian sebagai punca utama KDNK negara – mengurangkan kebergantungan kepada sektor pertanian sebagai pendapatan utama negara
ii. Tenaga buruh yang cukup- buruh asing atau tempatan
iii. Pemindahan tekonologi dari negara maju- khususnya dari negara jepun dalam inbdustri kereta
iv. Bahan mentah yang mudah didapati sama ada tempatan atau import – untuk pembuatan kereta dll
v. Modal yang cukup- modal tempatan atau asing
vi. Pelabuhan/pengangkutan yang baik - bawa bahan mentah masuk, mudah eksport

Tema Pembandaran

3. Huraikan masalah-msalah alam sekitar fizikal yang berlaku akibat proses urbanisasi di sebuah bandar metropolitan di Asia Tenggara.(9M)
Bandar yang dipilih : Kuala Lumpur.
Masalah alam sekitar disebabkan oleh urbanisasi:
i. banjir kilat- parit dan longkang tersumbat.-Permukaan berturap, air larian masuk ke dalam parit dan longkang dengan cepat- longkang, parit dan sungai tidak dapat menampung jumlah hujan yang banyak pada satu-satu masa- banjir kilat
ii. pulau haba- asap kenderaan, gas-gas karbon dioksida, karbon monoksida, bangunan konkrit, bangunan bercermin- pantulan haba matahari- pemanasan setempat- pulau haba
iii. pencemaran air – pembuangan sisa domestik, industri, retoran, hotel ke dalam sungai—sungai tercemar, hidupan akuatik terancam
iv. pencemaran udara/jerebu- asap kenderaan, asap kilang mencemarkan udara kawasan bandar
v. hakisan tanih/tanih runtuh- perluasan kawasan pinggir bandar untuk membina petempatan yang tidak mencukupi di tanah tinggi, kaki bukit, lereng bukit secara tidak terancang- hakisan tanih/tanih runtuh

Tiada ulasan:

Catat Ulasan