Jumaat, 17 Julai 2009

GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA 2 STPM

Soalan Tema Pembandaran

1. (a) Apakah yang anda faham dengan petempatan setinggan?(5 markah)

(b) Dengan merujuk kepada sebuah bandar besar di Asia, jelaskan faktor-faktoryang menyebabkan wujudnya petempatan setinggan.(10 markah)

(c ) Bedasarkan pendapat anda,cadangkan langkah-langkah yang boleh diambiluntuk mengurangkan masalah petempatan setinggan.(10 markah)


Soalan Kajian Luar

2. Brdasarkan kepada satu kajian luar di mana-mana kawasan kebun kecil yang anda pilih

(a) nyatakan faktor-faktor yang menggalakkan kegiatan ekonomi tersebut.(9 markah)

(b) jelaskan sumbangan aktiviti tersebut kepada penduduk setempat.(8 markah)

( c) Huraikan dampak kegiatan tersebut terhadap alam sekitar.(8 markah)


SKEMA JAWAPAN

1. (a) Maksud petempatan setinggan
- rumah dibina tanpa kelulusan pihak berkuasa tempatan
- di atas tanah persendirian atau kerajaan atau milik swasta
- tidak mengikut peraturan yang ditetapkan
- kawasan penduduk padat
- kedudukan tidak teratur /dipinggir Bandar/tengah Bandar
(5 ciri x 1 markah = 5m)

(b) Faktor-faktor yang meyebabkan wujudnya petempatan setinggan.

migrasi secara besar-besaran dari luar Bandar ke Bandar
ii. masalah kekurangan tempat tinggal di bandar
iii. krisis perumahan – kegagalan menyediakan jumlah rumah yang cukup untuk penduduk bandar yang bertambah
iv. kos hidup yang tinggi- sewa rumah yang tingg
iv. kawasan petempatan yang terhad
vi. kebanjiran pendatang asing
vii. kadar ubanisasi yang pesat yang tidak terkawal- kebanjiran imigran yang berpendidikan rendah dan tidak berkemahiran
viii. ketidaktegasan pihak berkuasa menangani masalah setinggan seperti terlalu bertolak ansur/berperikemanusiaan.(mana-mana 5 x2= 10 m)

Nota : mesti beri contoh satu Bandar utama di Asia
- jawapan umum maksima 5markah sahaja.


(c ) Langkah-langkah untuk mengurangkan masalah petempatan setinggani.
- membina lebih banyak rumah murah/rumah flat/rumah kos rendah untuk mereka yang berpendapatan rendah.
ii. mengambil langkah yang tegas/penguatkuasaan undang-undang ke atas mereka yang membina petempatan haram
iii. pihak syarikat/majikan menyediakan kemudahan tempat tinggal/asrama kepada pekerja
iv. membangunkan kawasan luar Bandar/memodenkan kegiatan ekonomi luar Bandar bagi mengurangkan migrasi golongan yang tidak berpendidikan
v. membina Bandar baru bagi mengurangkan fungsi bandar utama – mengurangkan tumpuan penduduk dan mengurangkan petempatan setinggan.
vi. Dan lain-lain yang sesuai(5x2m = 10 markah)


2. (a) Faktor-faktor yang menggalakkan kegiatan tersebut.

Tajuk/kawasan kajian
- 1Kaedah kajian
- 1Tujuan kajian
- 1Dapatan kajian :

Faktor-faktor yang menggalakkan kegiatan kebun kecil

i. tanih yang sesuai
ii. tenaga kerja cukup
iii. bantuan keajaan
iv. modal yang mencukupi
iv. teknologivi. dll
(mana-mana 3x2 = 6+3 = 9 markah)

(c) Sumbangan kegiatan kebun kecil
i. punca pendapatan
ii. bahan mentah untuk industri
iii. peluang pekerjaan
iv. memajukan kawasan luar Bandar
v. meningkatkan taraf hidup.
vi. Kemajuan system pengangkutan(mana-mana 4 x2 markah = 8 markah)

( c) Dampak kegiatan kebun kecil ke atas alam sekitar :
i. perubahan pandang darat/landskap fizikal
ii. pencemaran sumber-sumber air- racun serangga, baja kimia
iii. hakisan tanah, tanah runtuh. Pembentukan gegalur tanah
iv. kerosakan habitat semula jadi, flora dan fauna untuk kerja-kerja pembesihan
v. kehilangan kesuburan tanah
vi. dll(mana-mana 4 x 2 markah = 8 markah)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan